-seater


-seater
[-'siːtə]
в складних словах означає тра́нспортний за́сіб на стільки-то місць

four-seater — чотиримі́сний автомобі́ль (літа́к)


English-Ukrainian transcription dictionary . 2014.